Chinh phục & khám phá : Anh Ngữ hàng ngày ứng dụng « previous next »
Trang:  1  Send the topic Print
Thành ngữ Anh Việt tương Đương  [Xem 4769 lần]
Ngậm Ngùi

View Profile
Thành ngữ Anh Việt tương Đương
June 04, 2007, 06:20 PM

[color=Purple]Thành Ngữ Anh Việt Tương Đương

1. Birds of a feather flock together.
  Đồng thanh tương ứng

2. Like a frog in a well.
  Ếch ngồi đáy giếng

3. Nothing lasts forever.
  Vô thường

4. Beauty is but skin deep.
  Cái nết đánh chết cái đẹp

5. It never rains but it pours.
  Phước bất trùng lai, họa vô đơn chí

6. Grass is always greener on the other side of the fence.
  Đứng núi nầy trông núi nọ

7. Diamond cuts diamond.
  Lấy độc trị độc

8. Sell snow to the Eskimos.
  Chở củi về rừng

9. Every cloud has a silver lining
  Trong cái rủi có cái may

10. Idleness is the roof of all evils.
  Nhàn cư vi bất thiện

11. There is no effect without cause.
  Có nhân, có quả

12. Flies are easier caught with honey than with vinegar.
  Mật ngọt chết ruồi

13. Good words are worth much and cost a little.
  Lời nói không mất tiền mua
  Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau

14. Many a little makes a nickle.
  Tích tiểu thành đại

15. The cowl does not make the monk.
  Chiếc áo không làm nên nhà tu

16. You can run but cannot hide.
  Lưới trời tuy thưa mà khó lọt

17. One good turn deserves another.
  Ở hiền gặp lành

18. Every jack has his jill.
  Nồi nào vun nấy

19. Blood is thicker than water.
  Một giọt máu đào hơn ao nước lã

20. So many heads, so many minds.
  Chín người mười ý

21. Do good and good things will come.
Ở hiền gặp lành
Gieo nhân lành hưởng quả tốt

22. True words might not be pleasant.
  Lời thật mất lòng

CHQ (Sưu khảo)
  [/color]
« Bổ sung: Jun 04, 2007, 6:48 pm - Ngậm Ngùi »

Trên đời này có rất nhiều thứ không cần thiết phải biểu hiện bằng lời nói, nhưng nó lại khắc sâu mãi mãi không phai nhòa trong ký ức mỗi người, nó trở thành một dấu vết vĩnh hằng của cuộc sống
Trang:  1  Send the topic Print 
« previous next »