Chinh phục & khám phá : Lời hay, Ý đẹp « previous next »
Trang:  1  Send the topic Print
"Ka Dao" Việt Nam  [Xem 1576 lần]
Trí Đắc
I'm a llama!
View Profile E-Mail
"Ka Dao" Việt Nam
July 31, 2008, 09:54 AM

Cá không ăn muối, cá không bị ăn

Con cải cha mẹ, con bị timeout

Kiến tha lâu, không còn gì để tha nữa

Một cây làm chẵng nên non, ba cây chụm lại... thì là 3 cây

Không có gì khó, chỉ sợ mệt

Ba người ngu nhập lại, càng ngu thêm nữa...

Đồng vợ, đồng chồng... Ai chơi lại??

Con ơi nhớ lấy câu này
Cướp đêm là giặc, cướp ngày là bà vợ khó ưa hay ăn hàng...

Vô cổ, không có gì trưng trong viện bão tàn hết

Gần mực thì đen, gần sân bay thì ồn

Tiên học lễ, hậu học yêu

Có công mài sắt, có ngày gù lưng

Lá lành đùm lá rách, lá lốp đùm thịt bò

Không có gì quí hơn, không làm mà vẫn có ăn

Không thầy, đố ai bắt mày là homework

Má ơi đừng gã con xa
Tiền xăng mắc lắm, cho tiền con về xe

Giàu vì bạn, sang vì cô bạn gái thợ may

Quân tử nhất ngôn ... Bây giờ ít lắm
Quân tử nói đi nói lai ... Ở đâu cũng có hết

Cây gìa... bị xẽ gổ

Đói cho sạch, rách thì mang ra tiệm mayNgậm Ngùi

View Profile
Re:"Ka Dao" Việt Nam
August 06, 2008, 01:32 PM

[color=Purple]    Anh Ba  [/color]

Trên đời này có rất nhiều thứ không cần thiết phải biểu hiện bằng lời nói, nhưng nó lại khắc sâu mãi mãi không phai nhòa trong ký ức mỗi người, nó trở thành một dấu vết vĩnh hằng của cuộc sống
EastWind

View Profile E-Mail
Re:"Ka Dao" Việt Nam
August 08, 2008, 12:09 PM

Anh Ba về 

Trang:  1  Send the topic Print 
« previous next »