Thơ (tự sáng tác): Tình
"Nghìn năm muôn vật đều câm nín ..."
Trang:  1   2   3  ...  57 
  Chủ Đề Khởi Đề Tham Gia Xem Mới Nhất
Làm sao đến Chúa Đỗ Hữu Tài 1 1495 Thu 22/10 12:01 pm
[BangTam]
Làm Sao ! Đỗ Hữu Tài 0 1948 Mon 14/9 8:53 pm
[Đỗ Hữu Tài]
Buổi Sáng Đỗ Hữu Tài 0 1902 Wed 9/9 11:20 am
[Đỗ Hữu Tài]
Vấn vương Đỗ Hữu Tài 0 2346 Tue 1/9 12:43 pm
[Đỗ Hữu Tài]
ĐÊM !!! Đỗ Hữu Tài 0 2147 Wed 26/8 11:41 am
[Đỗ Hữu Tài]
Một Chiều Đỗ Hữu Tài 0 2194 Fri 14/8 2:53 pm
[Đỗ Hữu Tài]
 Lời Tình Thơ Đỗ Hữu Tài 0 2100 Thu 13/8 1:50 pm
[Đỗ Hữu Tài]
Bên Lề Cuộc Sống Đỗ Hữu Tài 0 2084 Mon 10/8 11:49 am
[Đỗ Hữu Tài]
MÁ ƠI ! Đỗ Hữu Tài 0 2612 Mon 20/7 12:15 pm
[Đỗ Hữu Tài]
Hạnh Phúc Đỗ Hữu Tài 0 2564 Wed 15/7 11:40 am
[Đỗ Hữu Tài]
Giọt Tình Chia Hai Đỗ Hữu Tài 0 2257 Mon 6/7 7:33 pm
[Đỗ Hữu Tài]
Đành vậy thôi Đỗ Hữu Tài 0 2197 Mon 29/6 10:18 am
[Đỗ Hữu Tài]
Trời tháng năm, thơ Thế Thôi .Hương Chiều diễn ngâm Đỗ Hữu Tài 0 2122 Wed 24/6 10:30 am
[Đỗ Hữu Tài]
Gió Đỗ Hữu Tài 0 2102 Tue 23/6 1:51 pm
[Đỗ Hữu Tài]
Đành vậy thôi Đỗ Hữu Tài 0 2205 Fri 19/6 10:51 am
[Đỗ Hữu Tài]
Gió Đỗ Hữu Tài 0 2176 Fri 19/6 10:49 am
[Đỗ Hữu Tài]
Bóng nắng Đỗ Hữu Tài 0 2146 Fri 19/6 10:48 am
[Đỗ Hữu Tài]
VỌNG NGUYỆT Đỗ Hữu Tài 0 2319 Wed 10/6 4:26 am
[Đỗ Hữu Tài]
Bóng nắng Đỗ Hữu Tài 0 2229 Thu 4/6 11:37 am
[Đỗ Hữu Tài]
Giỗ Ba Đỗ Hữu Tài 0 2089 Mon 25/5 6:12 pm
[Đỗ Hữu Tài]
Trang:  1   2   3  ...  57