Thơ (tự sáng tác): Tình
"Nghìn năm muôn vật đều câm nín ..."
Trang:  1   2   3  ...  57 
  Chủ Đề Khởi Đề Tham Gia Xem Mới Nhất
Làm sao đến Chúa Đỗ Hữu Tài 1 1480 Thu 22/10 12:01 pm
[BangTam]
Làm Sao ! Đỗ Hữu Tài 0 1942 Mon 14/9 8:53 pm
[Đỗ Hữu Tài]
Buổi Sáng Đỗ Hữu Tài 0 1896 Wed 9/9 11:20 am
[Đỗ Hữu Tài]
Vấn vương Đỗ Hữu Tài 0 2340 Tue 1/9 12:43 pm
[Đỗ Hữu Tài]
ĐÊM !!! Đỗ Hữu Tài 0 2142 Wed 26/8 11:41 am
[Đỗ Hữu Tài]
Một Chiều Đỗ Hữu Tài 0 2188 Fri 14/8 2:53 pm
[Đỗ Hữu Tài]
 Lời Tình Thơ Đỗ Hữu Tài 0 2094 Thu 13/8 1:50 pm
[Đỗ Hữu Tài]
Bên Lề Cuộc Sống Đỗ Hữu Tài 0 2075 Mon 10/8 11:49 am
[Đỗ Hữu Tài]
MÁ ƠI ! Đỗ Hữu Tài 0 2606 Mon 20/7 12:15 pm
[Đỗ Hữu Tài]
Hạnh Phúc Đỗ Hữu Tài 0 2558 Wed 15/7 11:40 am
[Đỗ Hữu Tài]
Giọt Tình Chia Hai Đỗ Hữu Tài 0 2248 Mon 6/7 7:33 pm
[Đỗ Hữu Tài]
Đành vậy thôi Đỗ Hữu Tài 0 2191 Mon 29/6 10:18 am
[Đỗ Hữu Tài]
Trời tháng năm, thơ Thế Thôi .Hương Chiều diễn ngâm Đỗ Hữu Tài 0 2115 Wed 24/6 10:30 am
[Đỗ Hữu Tài]
Gió Đỗ Hữu Tài 0 2096 Tue 23/6 1:51 pm
[Đỗ Hữu Tài]
Đành vậy thôi Đỗ Hữu Tài 0 2199 Fri 19/6 10:51 am
[Đỗ Hữu Tài]
Gió Đỗ Hữu Tài 0 2170 Fri 19/6 10:49 am
[Đỗ Hữu Tài]
Bóng nắng Đỗ Hữu Tài 0 2140 Fri 19/6 10:48 am
[Đỗ Hữu Tài]
VỌNG NGUYỆT Đỗ Hữu Tài 0 2312 Wed 10/6 4:26 am
[Đỗ Hữu Tài]
Bóng nắng Đỗ Hữu Tài 0 2223 Thu 4/6 11:37 am
[Đỗ Hữu Tài]
Giỗ Ba Đỗ Hữu Tài 0 2082 Mon 25/5 6:12 pm
[Đỗ Hữu Tài]
Trang:  1   2   3  ...  57